Archiwum zamówień publicznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.12.2019 Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego na odwiert studni głębinowej Nr 3 na działce nr 204/15 w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno prawnych na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przydomowych do rowów melioracyjnych. Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Zakup paliw w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Zapytanie ofertowe na odwiert studni głębinowej Nr 3 na działce nr 204/15 w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Pozyskanie i zrywka drewna na działkach leśnych gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na odwiert studni głębinowej działka 204/15 w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20 Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Dostawa sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „ Rewitalizacja parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku ” Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zapytanie o ofertę na odwiert studni głębinowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Dostawa sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Rewitalizacja parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Rewitalizacja parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Dostawa wyposażenia dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z tereny Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Dostawa materiałów do naprawy dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z tereny Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły