Archiwum zamówień publicznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 2 071 000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018r. Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do szkół Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 989 721,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018r Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Ogłoszeniu o zamówieniu – Rewitalizacja parku wokół dworku Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap I – wycięcie drzew i krzewów Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+000 do km 0+990 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+000 do km 0+990 Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 166 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018r Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia – II postępowanie Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Ogoszenie o zamówieniu – Dowożenie uczniów roku szkolnym 2017/2018 – II przetarg nieograniczony Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Ogoszenie o zamówieniu – Dowożenie uczniów roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Przebudowa drogi gminnej Radojewice – Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją – odcinek od km 0+710,27 do km 1+503,33 Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Przebudowa drogi Gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,2 do km 1+380,00 Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Dostawa sprzętu elektronicznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego na 6 dostawę wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego na dostawę paliw w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Dostawa wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zapytanie ofertowe – dostawa paliw w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania Studium wykonalności wraz z kompletnym wnioskiem o dofinansowanie wraz z wymaganymi załacznikami dla projketu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupie” w ramach RPO woj. Kuj-Pom. Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 II zaproszenie do składania ofert na wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z otworów czwartorzędowych w Dąbrowie Biskupiej na działce nr 204/15 Szczegóły