Archiwum zamówień publicznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.11.2016 Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie studium wykonalności. Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Odpowiedź na wniosek o zmianę terminu wykonania Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z otworów czwartorzędowych w Dąbrowie Biskupiej na działce nr 204/15 Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 Remont i zmiana sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy – II postępowanie Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 29.06.2016 Przebudowa drogi gminnej Radojewice – Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły