Dostawy

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2020 Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Dostawa wyposażenia dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Dostawa materiałów do naprawy dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia – II postępowanie Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły