Poniżej 30 000 euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Zapytanie o ofertę na odwiert studni głębinowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Dostawa sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Dostawa sprzętu elektronicznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego na 6 dostawę wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego na dostawę paliw w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Dostawa wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zapytanie ofertowe – dostawa paliw w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania Studium wykonalności wraz z kompletnym wnioskiem o dofinansowanie wraz z wymaganymi załacznikami dla projketu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupie” w ramach RPO woj. Kuj-Pom. Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 II zaproszenie do składania ofert na wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z otworów czwartorzędowych w Dąbrowie Biskupiej na działce nr 204/15 Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie studium wykonalności. Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Odpowiedź na wniosek o zmianę terminu wykonania Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z otworów czwartorzędowych w Dąbrowie Biskupiej na działce nr 204/15 Szczegóły