Poniżej 30 000 euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2020 Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia na potrzeby osób niepełnosprawnych – II zapytanie Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia na potrzeby osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Zapytanie ofertowe na odwiert studni głębinowej na działce nr 204/15 w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Zakup paliw w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Pozyskanie i zrywka drewna na działkach leśnych gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na odwiert studni głębinowej działka 204/15 w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Dostawa sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „ Rewitalizacja parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku ” Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Dostawa sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Dostawa sprzętu elektronicznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego na 6 dostawę wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zapytania ofertowego na dostawę paliw w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Dostawa wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zapytanie ofertowe – dostawa paliw w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania Studium wykonalności wraz z kompletnym wnioskiem o dofinansowanie wraz z wymaganymi załacznikami dla projketu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupie” w ramach RPO woj. Kuj-Pom. Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 II zaproszenie do składania ofert na wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z otworów czwartorzędowych w Dąbrowie Biskupiej na działce nr 204/15 Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie studium wykonalności. Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Odpowiedź na wniosek o zmianę terminu wykonania Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z otworów czwartorzędowych w Dąbrowie Biskupiej na działce nr 204/15 Szczegóły