Roboty budowlane

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2020 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Modernizacja świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Przebudowa drogi gminnej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20 Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Rewitalizacja parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Rewitalizacja parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+000 do km 0+990 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+000 do km 0+990 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Przebudowa drogi gminnej Radojewice – Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją – odcinek od km 0+710,27 do km 1+503,33 Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Przebudowa drogi Gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,2 do km 1+380,00 Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 Remont i zmiana sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy – II postępowanie Szczegóły
Artykuł 29.06.2016 Przebudowa drogi gminnej Radojewice – Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją Szczegóły