Usługi

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.08.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publicznie dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola Leśna Kraina w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publicznie dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z tereny Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z tereny Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 2 071 000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018r. Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do szkół Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 989 721,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018r Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Ogłoszeniu o zamówieniu – Rewitalizacja parku wokół dworku Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap I – wycięcie drzew i krzewów Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 166 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018r Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Ogoszenie o zamówieniu – Dowożenie uczniów roku szkolnym 2017/2018 – II przetarg nieograniczony Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Ogoszenie o zamówieniu – Dowożenie uczniów roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły