Zapytania ofertowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2021 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na zadnie pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”, na odcinku od km 83 + 757,00 do km 84 + 167,00. Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnego pełnobranżowego projektu pn. „Budowa nowej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej” Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwiązania problemu odwodnienia skrzyżowania dróg: wojewódzkiej nr 252 (ul. Długa) i powiatowej nr 2573C (ulica Topolowa), na odcinku od budynku Długa 85 do boiska sportowego, gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego w ciągu drogi zarządzanej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia na terenie działki nr 36/1 w miejscowości Walentynowo gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na zadnie pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”, na odcinku od km 83+757,00 do km 84+167,00. Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwiązania problemu odwodnienia skrzyżowania dróg: wojewódzkiej nr 252 (ul. Długa) i powiatowej nr 2573C (ulica Topolowa), na odcinku od budynku Długa 85 do boiska sportowego, gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego w ciągu drogi zarządzanej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia na terenie działki nr 36/1 w miejscowości Walentynowo gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwiązania problemu odwodnienia skrzyżowania dróg: wojewódzkiej nr 252 (ul. Długa) i powiatowej nr 2573C (ulica Topolowa), na odcinku od budynku Długa 85 do boiska sportowego, gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego w ciągu drogi zarządzanej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia na terenie działki nr 36/1 w miejscowości Walentynowo gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły