Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2020 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 Ogłoszenie – konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.” Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 r, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.” Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Informacja o wyniku konsultacji Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Informacja z przebiegu konsultacji Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.” Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Informacja z przebiegu konsultacji Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Ogłoszenie – konsultacje projektu Uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – projekty uchwał podatkowych Szczegóły
Artykuł 14.11.2016 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał podatkowych Szczegóły
Artykuł 14.11.2016 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.” Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie Programu Współpracy Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie z dnia 11.01.2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – projekty uchwał Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał 25 listopada 2015r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Spotkanie konsultacyjne 17 listopada 2015 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji – 05-12-2014 Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Otwarte Spotkanie Konsultacyjne 3 grudnia 2014 Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Informacja z przebiegu konsultacji Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie – Spotkanie konsultacyjne Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Ogłoszenie Szczegóły