Historia

Strona główna BIP - Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej

UWAGA! W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w holu Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Jednocześnie mogą być obsługiwane dwie osoby.
Zachęca się interesantów do załatwiania spraw listownie, telefonicznie( tel. 52 311 70 00), mailowo: dabrowa_biskupia@lo.pl , urzad@lo.pl oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP. Pisemne wnioski i podania interesanci mogą składać do urny znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu. Dokumenty składane do urzędu, jak i przesłane pocztą podlegają dezynfekcji. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Marcin Filipiak W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze: 38 9551 0002 0200 0101 2000 0150 lub w kasie Urzędu gminy. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej informuje, że od dnia 06.02.2019 roku wprowadza Indywidualne Numery Kont Bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Prosimy dokonywać wpłat/przelewów dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wyłącznie na Indywidualny Numer Konta Bankowego znajdujący się na decyzji wymiarowej   2013-06-04_1370372706_1
Adres siedziby urzędu:
Gmina Dąbrowa Biskupia

ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie

e-mail: dabrowa_biskupia@lo.pl, urzad@lo.pl

Telefony: Centrala +48 52 311 70 00 Urząd Stanu Cywilnego/dowody osobiste +48 52 311 70 25 Odpady komunalne +48 52 311 70 42 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków +48 52 311 70 46 Pogotowie wodno-kanalizacyjne: +48 575 930 272 fax: +48 52 506 54 20

NIP: 556-256-19-47, REGON: 092350731

Strona internetowa http://www.dabrowabiskupia.pl

Godziny pracy urzędu: Poniedziałek 7:00 - 15:00 Wtorek 7:30 - 16:30 Środa 7:00 - 15:00 Czwartek 7:00 - 15:00 Piątek 7:00 - 14:00

Godziny pracy KASY w urzędzie gminy: Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:00 - 14:15 Wtorek 7:30 - 16:00 Piątek 7:00 - 13:15

Konto bankowe 84 9551 0002 0200 0101 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej. Wszelkie wpłaty na konto Urzędu dokonywane w Oddziale Banku w Dąbrowie Biskupiej mieszczącej się przy ul. Długiej 36 są wolne od opłat. Konto dla wpłat z zagranicy: GBWCPLPP PL84 9551 0002 0200 0101 2000 0001

Godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków: Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 08:00 - 16:30 Skargi i wnioski przyjmuje Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Biskupia przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 11:00 - 13:00

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>