Historia

Strona główna BIP - Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 964 z późn. zm.) informuję o zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania.

1.      Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej odbywa się w godzinach pracy Urzędu, tj.:

poniedziałek 7.00 – 15.00 wtorek 7.30 – 16.30 środa 7.00 -15.00 czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00 -14.00

2.      Kasa w Urzędzie Gminy czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 7.00 – 14.15 wtorek 7.30 – 16.00 środa 7.00 -14.15 czwartek 7.00 -14.15 piątek 7.00 -13.15

3. Bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywała z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. 4. W tym samym czasie, w jednym biurze będzie mógł przebywać tylko jeden interesant, za wyjątkiem: - dziecka do ukończenia 13 roku życia; - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; - osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; - osoby wymagającej pomocy tłumacza; - innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów. 5. Interesant, który załatwia sprawę w Urzędzie musi mieć zasłonięte usta i nos. Po wejściu do budynku musi zdezynfekować ręce i zachować bezpieczny odstęp od innych osób. 6. Apeluję, aby w miarę możliwości, sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną, a do Urzędu udawać się tylko w sprawach pilnych i koniecznych. Dane kontaktowe: a) nr telefonów: 52/35-121-70, 52/35-121-36, 52/35-121-29 b) adresy poczty  elektronicznej: dabrowa_biskupia@lo.pl, urzad@lo.pl c) skrzynka ePUAP: /Gmina-Dabrowa-Biskupia/SkrytkaESP 7. Dokumenty można również składać, w godzinach pracy Urzędu, do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Marcin Filipiak W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze: 38 9551 0002 0200 0101 2000 0150 lub w kasie Urzędu gminy. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej informuje, że od dnia 06.02.2019 roku wprowadza Indywidualne Numery Kont Bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Prosimy dokonywać wpłat/przelewów dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wyłącznie na Indywidualny Numer Konta Bankowego znajdujący się na decyzji wymiarowej Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej 2013-06-04_1370372706_1
 Adres siedziby urzędu:
 Gmina Dąbrowa Biskupia

ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie

e-mail: dabrowa_biskupia@lo.pl, urzad@lo.pl

telefony: +48 52 351 21 70 +48 52 351 21 36 +48 52 351 21 29 fax: +48 52 506 54 20 pogotowie wodno-kanalizacyjne: +48 575 930 272

NIP: 556-256-19-47, REGON: 092350731

Strona internetowa http://www.dabrowabiskupia.pl

Godziny pracy urzędu: Poniedziałek 7:00 - 15:00 Wtorek 7:30 - 16:30 Środa 7:00 - 15:00 Czwartek 7:00 - 15:00 Piątek 7:00 - 14:00

Godziny pracy KASY w urzędzie gminy: Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:00 - 14:15 Wtorek 7:30 - 16:00 Piątek 7:00 - 13:15

Konto bankowe 84 9551 0002 0200 0101 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej. Wszelkie wpłaty na konto Urzędu dokonywane w Oddziale Banku w Dąbrowie Biskupiej mieszczącej się przy ul. Długiej 36 są wolne od opłat. Konto dla wpłat z zagranicy: GBWCPLPP PL84 9551 0002 0200 0101 2000 0001

Godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków: Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 08:00 – 16:30 Skargi i wnioski  przyjmuje Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Biskupia przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 11:00 – 13:00

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>