I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów w Radojewicach działka nr 241/2

Dąbrowa   Biskupia 2013-04-29

                              Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony  na wydzierżawienie
gruntów w Radojewicach.

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w Radojewicach oznaczone geodezyjnie jako działka:

Nr 241/2 o powierzchni 0,2600ha, klasa RIVb-0,1000ha,PsIV-0,0500ha
czynsz –0,25dt pszenicy co w przeliczeniu wynosi
111,00zł, wadium – 11,10zł.
Na przedmiotowe działki brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
31 maja 2013r. na konto tut. Gminy
61 9537 0000 2006 0069 1934 0001

Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2013r. w siedzibie tut. Urzędu, sala konferencyjna o godz. 9.00,
Grunty zostaną wydzierżawione do 3 czerwca 2014r.
Minimalne postąpienie wynosi 10% dt pszenicy. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Szczegółowe informacje w przedmiocie wydzierżawienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, pokój nr 13, telefon 0523512170.

Wywieszono dn………………..
Zdjęto dn…………………

Informacje

Rejestr zmian