Informacja z przebiegu konsultacji – projekty uchwał

 

Dąbrowa Biskupia 05.12.2015 r.
Informacja z przebiegu konsultacji

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
nie wniosły żadnych uwag do projektów uchwał w sprawie :
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
– obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015r.,
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wójt Gminy

Roman Wieczorek

Informacje

Rejestr zmian