Informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mastalerz Krzysztof BED-BUD ul. Zamkowa 57, 26 – 225 Gowarczów

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian