Informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa, Sp. z o.o. Baruchowo.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian