Informacja o wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko referenta w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko referenta w dniu 21 marca 2019 r. akceptację Komisji Rekrutacyjnej uzyskała Pani Patrycja Nowak zam. Mleczkowo.

Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz najlepiej wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska urzędniczego.

Informacje

Rejestr zmian