Informacja z przebiegu konsultacji

Dąbrowa Biskupia 21.10.2014 r.

Informacja z przebiegu konsultacji

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
nie wniosły żadnych uwag do projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Wójt Gminy                                                                                                    Roman Wieczorek

Informacje

Rejestr zmian