Informacja z przebiegu konsultacji

Dąbrowa Biskupia 27.06.2017 r.

 

Informacja z przebiegu konsultacji

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

nie wniosły żadnych uwag do projektu zmiany Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

 

Wójt Gminy
Roman Wieczorek

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian