Informacja z przebiegu konsultacji – Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Dąbrowa Biskupia 25.11.2016 r.

 

 

Informacja z przebiegu konsultacji

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

nie wniosły żadnych uwag do projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Wójt Gminy

 Roman Wieczorek

 

 

Informacje

Rejestr zmian