Informacja zarządzanie kryzysowe – dotyczące badań zanieczyszczeń powietrza.

From: zarzadzanie[dot]kryzysowe[at]inowroclaw[dot]powiat[dot]pl

Sent: Friday, June 1, 2018 7:49 AM

To: zarzadzanie[dot]kryzysowe[at]inowroclaw[dot]powiat[dot]pl

Subject: FW: Informacja

 

 

INFORMACJA

 

W dniu 30.05.2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wykonał serię badań zanieczyszczenia powietrza w rejonie pożaru magazynowania odpadów w  miejscowości Wszedzień, w powiecie mogileńskim. Aparatura pomiarowa nie wykryła obecności związków chemicznych.

Przeprowadzono także wizję lokalną oraz pobór prób z rowu melioracyjnego odprowadzającego wody w kierunku jeziora Wiecanowskiego ok. 600 m od brzegu jeziora oraz kąpieliska nad jeziorem. Pomiary terenowe oraz analiza organoleptyczna nie wskazuje na zanieczyszczenie wód. Aktualnie są prowadzone analizy laboratoryjne.

Informacje

Rejestr zmian