KOMUNIKAT W SPRAWIE RACJONALNEGO KORZYSTANIA Z WODY

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Biskupia,

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz przewidywanymi bez zmian prognozami pogody na najbliższe dni, zwracam się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej Parchanie i Dąbrowa Biskupia o racjonalne korzystanie z wody.

W związku z dużym rozbiorem wody nasze Stacje Uzdatniania Wody technologicznie nie są w stanie wyprodukować takiej ilości wody, wobec czego następuje drastyczny spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, prowadzący do włączania pomp.

Proszę o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej w godzinach od 12:00 do 19:00.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Bardzo proszę o pomoc mieszkańców i czujność, jeżeli ktoś będzie świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantów (nie przez pracowników Gminy Dąbrowa Biskupia lub straż pożarną) lub zauważy podejrzany wyciek mogący świadczyć o pęknięciu rury wodociągowej zwłaszcza na terenach niezamieszkałych proszę o pilny kontakt pod nr tel. 52 35 121 70 lub 535 886 390 lub 575 930 272 – w każdej sytuacji gwarantujemy zachowanie anonimowości.

 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

Marcin Filipiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian