Obwieszczenie o wydaniu decyzji: pozwolenia wodnoprawnego znak GD.ZUZ.5.421.346.2018.MT dla urządzenia wodnego wykonanego na działce nr 75/1 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian