OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 01.06.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi” na terenie działek o nr ew. 22/7, 22/8, 99/2, 125/10, 22/1, 125/1, 125/11 obręb Modliborzyce gm. Dąbrowa Biskupia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian