Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 05.03.2020r. o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian