OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 06.07.2020 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia nr 2/2020 z dnia 09.06.2020r. znak: KOM.6733.5.2019.2020.PZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 115 obręb Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian