OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 07.08. 2019 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działki o nr ew. 196, 36/1, 36/2, 7, 29, 65, 27 położonej w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian