OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorza Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach” na terenie działki o nr ew. 204 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian