OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej” na terenie działki o nr ew. 115 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian