OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 19.05.2020 r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądańw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej” na terenie działki o nr ew. 115 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian