Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19.11.2019 r. informujące, że w dniu 19.11.2019r. została wydana decyzja nr 4/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „budowie sieci elektrycznej linii kablowej 0,4kV, oświetlenia parkowego wraz ze słupami oświetleniowymi” na terenie działek o nr ew. 46/5, 101/35 położonych w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian