OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 lutego 2019 r. – postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na terenie działki o nr 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian