OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24.08.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, słupa SN-15 kV, linii kablowej SN, linii kablowych nn 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych” na terenie działek o nr ew. 56, 55, 54 położonych w miejscowości Modliborzyce gmina Dąbrowa Biskupia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian