OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26.04.2019 r. wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Przebudowie przepustu drogowego na kanale Bachorza Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach” na terenie działki o nr ew. 204 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian