OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27.07.2020 r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie działek nr 22/7, 22/8, 99/2, 125/10, 22/1, 125/1, 125/11, 22/6 obręb Modliborzyce, gm. Dąbrowa Biskupia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian