OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30.09.2019 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowie sieci elektrycznej kablowej nn 0,4kV oświetlenia parkowego wraz ze słupami oświetleniowymi” na terenie działek o nr ew. 46/5, 101/35 położonych w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian