OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 31 grudnia 2018 r. o wydanej decyzji nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Ośniszczewko, gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki o nr ew. 32/8 położonej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian