Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22.03.2019 r., o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dz. 63/1 w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian