Obwieszczenie z dnia 05.04.2019 r. o możliwości wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian