Ogłoszenie -informacja o konkursie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Roman Wieczorek  informuje, iż w ramach otwartego konkursu w zakresie edukacji, oświaty i wychowania  w roku 2016 otrzymuje:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska
 – wsparcie w wysokości 12750,00 zł. na zadanie pt. Organizacja  zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z terenu gminy Dąbrowa Biskupia.

 

Wójt Gminy
Roman Wieczorek

Informacje

Rejestr zmian