Ogłoszenie – informacja o unieważnieniu konkursu

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych  w 2017 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działalności i  zajęć integracyjnych  wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia” unieważniono ze względu na brak ofert.d

Informacje

Rejestr zmian