Ogłoszenie – konsultacje projektu Uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Dąbrowa Biskupia 21.06.2017  r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy ogłasza konsultacje projektu Uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uwagi i opinie dotyczące projektu zmiany Programu można składać także  e-mailem na adres: sekretarz[at]dabrowabiskupia[dot]pl lub pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego, w którym umieszczono ogłoszenie tj. do 26 czerwca br. włącznie.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian