Ogłoszenie – wynik konkursu

Dąbrowa Biskupia, dnia 29.01.2018

 

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Roman Wieczorek informuje, iż w ramach otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w roku 2018 otrzymuje:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska

– wsparcie w wysokości 16 000,00 zł. na zadanie pt. „Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z terenu gminy Dąbrowa Biskupia”.

 Wójt Gminy

Roman Wieczorek

 

Informacje

Rejestr zmian