Ogłoszenie – wynik konkursu

Ogłoszenie

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Roman Wieczorek informuje, iż w ramach otwartego konkursu w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w roku 2017 otrzymuje:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska

– wsparcie w wysokości 24 000,00 zł. na zadanie pt. Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z terenu gminy Dąbrowa Biskupia.

Dąbrowa Biskupia, dnia 08.02.2017

Informacje

Rejestr zmian