Ogłoszenie wyniku konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

Ogłoszenie

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Roman Wieczorek  informuje, iż w ramach otwartego konkursu w zakresie edukacji, oświaty i wychowania  w roku 2016 otrzymuje:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska

 – wsparcie w wysokości 8000,00 zł. na zadanie pt. Organizacja  zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z terenu gminy Dąbrowa Biskupia.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy

 Dąbrowa Biskupia

 

Dąbrowa Biskupia, dnia 28.10.2016

Informacje

Rejestr zmian