Postanowienie nr 147/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stosowania omyłek pisarskich w postanowieniu nr 143/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 23 września 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian