Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej” na terenie działki o nr ew. 115 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. 09:53 16-12-2019 Artykuł Szczegóły
Interpelacja – monit radnego Marka Świerkowskiego w sprawie interpelacji z dnia 02.08.2019 r. 10:56 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie obniżenia pobocza drogi wojewódzkiej w Dąbrowie Biskupiej od budynku przy ul. Długiej 85 w kierunku Zakrzewa w celu prawidłowego odwodnienia drogi oraz naprawy zapadniętej studzienki znajdującej się w pasie drogowym przy parkingu apteki w Dąbrowie Biskupiej. 10:49 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok 09:20 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok 09:16 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok 09:12 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o głębokości ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia 08:51 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XXII.4/2019 08:49 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XXII.3/2019 08:48 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XXII.2/2019 08:47 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XXII.1/2019 08:46 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XXII/2019 08:45 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o gł. ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia. 08:37 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok – Korekta 08:10 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok – Korekta 08:03 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok – Korekta 07:57 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok – Korekta 07:55 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu 12:39 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia 12:10 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 12/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 11:55 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 9/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok 11:50 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 12/P/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok 11:43 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do szkół gminy Dąbrowa Biskupia 11:29 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XX.9/2019 09:17 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna XX.8/2019 09:15 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 41 m, Q = 25 m3/h, s = 4,5 m, promień leja depresji R= 135,0 m, na dz. nr 111 w m. Brudnia, Gmina Dąbrowa Biskupia 09:07 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 41 m, Q = 25 m3/h, s = 4,5 m, promień leja depresji R= 135,0 m, na dz. nr 111 w m. Brudnia, Gmina Dąbrowa Biskupia 09:05 12-12-2019 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno prawnych na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przydomowych do rowów melioracyjnych. 08:24 09-12-2019 Artykuł Szczegóły
Interpelacja-monit radnej Cecylii Herrmann w sprawie usunięcia zakrzaczeń we wsi Konary, wzdłuż drogi powiatowej 12:35 06-12-2019 Artykuł Szczegóły
Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania drogi gminnej na odcinku Nowy Dwór – Rejna 12:33 06-12-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 155 156 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>