Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 15:19 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 15:13 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej 15:06 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2019 rok 15:03 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 maja 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok 14:56 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 14:52 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2020 roku 14:39 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-1 wywołującego chorobę COVID-19 14:35 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok 14:30 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości podatkowej 14:27 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Pieraniu 14:23 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu gminnego na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 14:13 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 12:02 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zebranych dowodach w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o gł. ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice 09:10 05-06-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. 134/8, obręb 0016 Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia 15:08 04-06-2020 Artykuł Szczegóły
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. 134/8, obręb 0016 Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia 15:06 04-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia 15:05 04-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok 14:59 04-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok 14:56 04-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi Gminy Dąbrowa biskupia w celu sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Dąbrowa Biskupia 14:52 04-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i powierzchni zabudowy do 40,46 ha na terenie nieruchomości o nr ewid. 223/6, 228/12, 229/5 w obrębie m. Dąbrowa Biskupia oraz o nr ewid. 1/2 w obrębie m. Przybysław 07:38 04-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody oraz obudowy studziennej na działce nr 69 obręb 0004 Chróstowo 07:34 04-06-2020 Artykuł Szczegóły
Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia 13:00 03-06-2020 Artykuł Szczegóły
Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania nawierzchni drogi gminnej 07:54 03-06-2020 Artykuł Szczegóły
Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie uporządkowania poboczy w pasie drogowym przy drodze wojewódzkiej nr 252 07:52 03-06-2020 Artykuł Szczegóły
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia 16:23 02-06-2020 Artykuł Szczegóły
Raport o stanie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok 13:56 01-06-2020 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 01.06.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi” na terenie działek o nr ew. 22/7, 22/8, 99/2, 125/10, 22/1, 125/1, 125/11 obręb Modliborzyce gm. Dąbrowa Biskupia. 11:19 01-06-2020 Artykuł Szczegóły
Imienne wykazy głosowań – XV sesja Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. 09:40 29-05-2020 Artykuł Szczegóły
Modernizacja świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia 13:52 27-05-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 169 170 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>