Uchwała Nr 10/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian