Uchwała Nr 10/S/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian