Uchwała Nr 11/P/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian