Uchwała nr /154/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz pełnienie przez Fundację EKSPERT – KUJAWY funkcji koordynatora

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian